PRIVACY POLICY

POLITIKA PRIVATNOSTI
 • PRIVACY POLICY FOR OKO APPLICATIONS.

  This privacy policy defines the use of applications for mobile devices developed within “Too.ba doo” (Too.ba ltd) (OKO application). OKO applications are aimed at educating and entertaining children and adults.

   

  Application content

  Content of OKO applications from users:

  Does not require access to user data.
  Does not require camera access.
  Does not require microphone access.
  Does not do site targeting.
  Does not require authentication information.
  Does not require location access.

   

  Personal data of the user

  OKO applications do not ask users for any personal data and do not collect or process them in any way.

   

  Do OKO applications collect location data?

  OKO applications do not collect data related to the location of the mobile device.

   

  Application functions

  OKO applications are intended exclusively for education and entertainment, so users of the OKO application using OKO applications:

   cannot communicate or share information with other people.
  cannot share user data with third parties.
  can’t share a user’s physical location with other users.

   

  Ads

  OKO applications do not contain or display any form of advertising to users.

   

  Augmented Reality (AR)

  OKO applications do not use augmented reality.

   

  Compliance with laws

  OKO applications fully comply with the US Child Online Privacy Act (COPPA), the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and all other applicable laws and regulations.

   

  Changes

  We reserve the right to change this privacy policy for any reason. We will notify you of the change by refreshing the policy on this page. We suggest that you periodically check for any changes to the privacy policy on this site, as continuing to use the OKO apps implies agreeing to any changes to the privacy policy.

   

  Your consent

  By using OKO applications, you agree to the terms set forth in this privacy policy.

   

  Contact us

  If you have questions related to privacy when using OKO applications, please contact us by e-mail at info@oko.ba

  POLITIKA PRIVATNOSTI ZA OKO APLIKACIJE.

  Ovom politikom privatnosti definisano je korištenje aplikacija za mobilne uređaje razvijenih u okviru “Too.ba doo” (OKO aplikacije). OKO aplikacije usmjerene su za edukaciju i zabavu djece i odraslih.

   

  Sadržaj aplikacija

  Sadržaj OKO aplikacija od korisnika:

  Ne zahtjeva pristup korisničkim podacima.
  Ne zahtjeva pristup kameri.
  Ne zahtjeva pristup mikrofonu.
  Nema usmjeravanja na web-lokacije.
  Ne zahtjeva podatke o autentifikaciji.
  Ne zahtjeva pristup lokaciji.

   

  Osobni podaci korisnika

  OKO aplikacije od korisnika ne traže nikakve osobne podatke te ih na bilo koji način ne prikupljaju i ne obrađuju.

   

  Prikupljaju li OKO aplikacije lokacijske podatke?

  OKO aplikacije ne prikupljaju podatke vezane uz lokaciju mobilnog uređaja.

   

  Funkcije aplikacija

  OKO aplikacije su namjenjene isključivo za edukaciju i zabavu tako da korisnici OKO aplikacije korištenjem OKO aplikacija:

  Ne mogu komunicirati ili razmjenjivati informacije sa drugim osobama.
  Ne mogu dijeliti korisničke podatke s trećim stranama.
  Ne mogu dijeliti fizičku lokaciju korisnika s drugim korisnicima.

   

  Oglasi

  OKO aplikacije ne sdrže i ne prikazuju korisnicima nikakav oblik oglasa.

   

  Proširena stvarnost (AR)

  OKO aplikacije ne upotrebljavaju proširenu stvarnost.

   

  Usklađenost sa zakonima

  OKO aplikacije se u potpunosti pridržavaju američkog Zakona o zaštiti privatnosti djece na internetu (COPPA), Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih drugih primjenjivih zakona i propisa.

   

  Promjene

  Zadržavamo pravo promjene ove politike privatnosti iz bilo kojeg razloga. O promjeni ćemo vas obavijestiti osvježavanjem politike na ovoj stranici. Predlažemo da periodično provjerite eventualne izmjene u politici privatnosti na ovoj stranici, obzirom da nastavak korištenja OKO aplikacija podrazumijeva slaganje sa svim izmjenama politike privatnosti.

   

  Vaš pristanak

  Korištenjem OKO aplikacija slažete se s uvjetima navedenim u ovoj politici privatnosti.

   

  Kontaktirajte nas

  Ukoliko imate pitanja vezanih uz privatnost prilikom korištenja OKO aplikacija, molimo kontaktirajte nas elektroničkom poštom na info@oko.ba