Proizvodnja

PROCES IZRADE
 • Skiciranje i odabir najbolje ideje i modela.

  Izradom i usvajanjem idejnih rješenja započinje se proces proizvodnje.

  Na osnovu istraživanja i statističkih podataka kreiraju se idejni prijedlozi koji sadrže sve detalje o vrsti materijala i dizajnu finalnog proizvoda.

 • Digitalna obrada ideja i izrada 3D modela.

  Digitalno dizajniranje modela u 3D programima sa generisanjem CNC kodova.

  Usvojena idejna rješenja se kompjuterski modeliraju sa preciznim mjerama, izrađuju se 3D modeli, biraju se odgovarajući materijali, boje i usklađuje se finalni dizajn proizvoda. 

 • Izbor, nabavka i pripremavisokokvalitetnog drveta.

  Za izradu TOOBA ekoloških drvenih igračaka koristi se isključivo prvoklasno bjelogorično drvo.

  Naši proizvodi se u potpunosti izrađuju od tvrdog drveta kao što su HRAST, BUKVA, JASEN, JAVOR, ORAH i TREŠNJA. Odabir drveta za pojedine proizvode ovisi o namjeni, srukturi i dizajnu igračke kako bi se dobio idealan kvalitet istih.

 • Precizna obrada drveta na CNC strojevima.

  Savremena tehnologija omogučava preciznu i kvalitetnu obradu.

  Da bi se dobio što bolji kvalitet i vrhunska obrada drveta potrebna je i odgovarajuća oprema. Tooba u svom proizvodnom pogonu koristi visokokvalitetne CNC mašine.

 • Bitan segment proizvodnje kontrola kvaliteta.

  Naš glavni cilj je izraditi što precizniji i kvalitetniji proizvod.

  Da bi svojim klijentima ponudili samo najbolje trudimo se da naši proizvodi budu izrađeni precizno i kvalitetno stoga veliku pažnju dajemo kontroli kvaliteta.

 • Bojenje proizvoda EKO bojama i lakovima.

  Naši proizvodi se boje isključivo ekološkim bojama i lakovima.

  Tooba u svojoj proizvodnji EKO igračaka koristi široku paletu kvalitetnih boja na vodenoj osnovi koje se vrlo lako i jednostavno mogu aplicirati na drvo bez ikakvih štetnih uticaja na zdravlje i okolinu.