Tim

Personal Tooba doo
  • Sanjin Lipovac
   Marketing

   Sanjin Lipovac

   Marketing

   Višegodišnje iskustvo u programiranju CNC mašina. Završen fakultet elektrotehnike i informatike, vrlo komunikativan i sposoban u obavljanju programskih poslova kao pojedinac i u timskom radu. 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

   Lični podaci:
   • Zanimanje:
    Early Programer
   • Stručna sprema:
    Inžinjer elektrotehnike
   • Jezici:
    Njemački, Engleski
   • Hobi:
    Biciklizam, Planinarstvo
  • Ibrahim Jusić
   Tehnolog

   Ibrahim Jusić

   Tehnolog

   Višegodišnje iskustvo u programiranju CNC mašina. Završen fakultet elektrotehnike i informatike, vrlo komunikativan i sposoban u obavljanju programskih poslova kao pojedinac i u timskom radu. 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

   Lični podaci:
   • Zanimanje:
    Early Programer
   • Stručna sprema:
    Inžinjer elektrotehnike
   • Jezici:
    Njemački, Engleski
   • Hobi:
    Biciklizam, Planinarstvo
  • Kasim Husrep
   CNC operater

   Kasim Husrep

   CNC operater

   Višegodišnje iskustvo u programiranju CNC mašina. Završen fakultet elektrotehnike i informatike, vrlo komunikativan i sposoban u obavljanju programskih poslova kao pojedinac i u timskom radu. 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

   Lični podaci:
   • Zanimanje:
    Early Programer
   • Stručna sprema:
    Inžinjer elektrotehnike
   • Jezici:
    Njemački, Engleski
   • Hobi:
    Biciklizam, Planinarstvo
  • Belma Spahić
   Dizajner

   Belma Spahić

   Dizajner

   Višegodišnje iskustvo u programiranju CNC mašina. Završen fakultet elektrotehnike i informatike, vrlo komunikativan i sposoban u obavljanju programskih poslova kao pojedinac i u timskom radu. 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

   Lični podaci:
   • Zanimanje:
    Early Programer
   • Stručna sprema:
    Inžinjer elektrotehnike
   • Jezici:
    Njemački, Engleski
   • Hobi:
    Biciklizam, Planinarstvo
  • Ekrem Hajdarević
   Direktor

   Ekrem Hajdarević

   Direktor

   Višegodišnje iskustvo u programiranju CNC mašina. Završen fakultet elektrotehnike i informatike, vrlo komunikativan i sposoban u obavljanju programskih poslova kao pojedinac i u timskom radu. 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

   Lični podaci:
   • Zanimanje:
    Early Programer
   • Stručna sprema:
    Inžinjer elektrotehnike
   • Jezici:
    Njemački, Engleski
   • Hobi:
    Biciklizam, Planinarstvo